Raspodeljena sredstava za sufinansiranje programa socijalne zaštite

SMEDEREVO,  2. mart 2021 – Smederevsko Gradsko veće objavilo je odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada. Za tu namenu je u budžetu ove godine opredeljeno ukupno 14 miliona dinara.

Po odluci veća, Gradskoj organizaciji gluvih i nagluvih odobreno je 1.057.184,75 dinara, Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu 1.067.448,68, Gradskoj organizaciji saveza slepih Srbije 1.118.768,33, Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Smederevo 1.057.184,75, Udruženju paraplegičara 1.016.129,03 dinara.

Ostatak liste i kome su sredstva namenjena možete da vidite u tabeli:

Sredstva raspoređena ovom Odlukom prenosiće se udruženjima osoba sa invaliditetom kao mesečne aproprijacije, a koje će biti realizovane na nivou realizacije budžeta grada Smedereva u tom mesecu. Sa izabranim udruženjima osoba sa invaliditetom Grad Smederevo zaklјučiće ugovore o sufinansiranju programa u oblasti socijalne zaštite.

Skorašnji članci