podunavlje.info

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju 175 miliona dinara

1. mart 2021 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je danas javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 175 miliona dinara, a biće dodeljena preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom radi smanjenja troškova poslovanja i njihovog konkurentnijeg istupanja na tržištu.

Na taj način doprinosi se zapošljavanju i održanju zaposlenja osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za dalji razvoj ekonomske i socijalne funkcije ovih privrednih društava.

U Srbiji posluje 61 preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u kojima je zaposleno 1.708 osoba, od kojih je 1.150 osoba sa invaliditetom.

Exit mobile version