U januaru umrlo 5.597 više no što se rodilo, u decembru još gore – 12.215

25. februar 2021 – Prema podacima koje je danas objavio Republički zavod za statistiku, razlika između broja živorođenih i umrlih u Srbiji nikako se ne smanjuje; u januaru broj živorođenih je bio 4.550, što je u odnosu na isti mesec prethodne godine, kada je zabečeno 5.152 živorođena deteta, pad od 11,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u mesecu januaru 2021. godine bio je 10.417 i u odnosu na isti mesec prethodne godine, kada je brojka bila 8.706, što znači da se beleži rast od 1.711 ili bezmalo 20%..

Situacija je još gora kada se uporede podaci o broju umrlih u decembru prošle i godinu ranije, 2020. u tome mesecu preminulo je čak 17.321. Uostalom, pogledajte grafik RZS:

Skorašnji članci