Palanačka skupština usvojila odluku o povećanju naknade za prvo dete

SMEDEREVSKA PALANKA, 19. februar 2020 – Danas je održana dvadeset druga sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka u ovom sazivu, na kojoj su odbornici, između ostalog, usvojili izmenu i dopunu Odluke o visini i načinu raspodele sredstava za novorođeno prvo dete u porodici i dete prvorođeno u Novoj godini. Po ovoj odluci uvećan je iznos koji se isplaćuje porodicama, sa dosadašnjih 30.000 na 120. 000 dinara. Odluka je doneta jednoglasno.

Na današnjoj sednici usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku, kao i Predlog Odluke o davanju u zakup građevinskog zemlјišta u javnoj svojini . Usvojene su i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju opštine i izmene i dopune Odluke o uređivanju građevinskog zemlјišta i određivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta.

Odbornici su doneli Odluku o angažovanju revizora za obavlјanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2020. godinu.

Na današnjoj sednici ustanovlјena je Međunarodna likovna kolonija „Palanka u oku umetnika-mesta vredna pamćenja“, kao manifestacija od posebnog značaja za Opštinu Smederevska Palanka. Smisao i cilј Međunarodne likovne kolonije je podsticaj, popularizacija i realizacija likovnog stvaralaštva. Održavaće se svake godine početkom aprila, sredstva za organizaciju manifestacije obezbediće se u budžetu opštine, a za sprovođenje je zadužen Narodni muzej u Palanci.

Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za unapređenje i zaštitu životne sredine za 2021. godinu i Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene boravka dece u Predškolskoj ustanovi, takođe su većinom glasova usvojeni od strane odbornika, kao i predlog Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Većinom glasova data je saglasnost na Programe poslovanja JKP „Vodovod“ i Program poslovanja JP „Morava“ za 2021. godinu, kao i na Statut Ustanove Kulturni centar.

Sednici je, od 49 odbornika, prisutno bilo 39.

Informacija i foto: smederevskapalanka.rs

 

Skorašnji članci