Skupština grada Smedereva – najviše rasprave o javnom osvetljenju

SMEDEREVO, 12. februar 2021 – Sednicu Skupštine grada Smedereva, održanu ovog petka, obeležila je rasprava odbornika u vezi sa predloženom odlukom o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za zamenu, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Smedereva. Naime, za ovu, prvu tačku dnevnog reda, utrošeno je sat i 45 minuta, dok je za usvajanje preostalih osam tačaka, koje su bile na dnevnom redu, ne manje važne, bilo potrebno četrdesetak minuta manje.

Izvestilac Dragan Krstić je ocenio da je suština ovog projekta da Grad godišnje troši 118 miliona na održavanje i utrošak električne energije, dodajući da je cilj poboljšanje kvaliteta rasvete i smanjenje utroška električne energije. Po njegovim rečima, potrošnja bi se svela na 27 posto u odnosu na trenutnu potrošnju, odnosno ušteda bi bila, kako je naveo, šest miliona dinara godišnje – 90 miliona dinara za 15 godina.

Odbornici opozicije su kritikovali donošenje ovakve odluke, uglavnom zbog vremena trajanja projekta (15 godina). Postavljena su i pitanja  zbog čega se ulazi u ovakav projekat i koji su finansijski efekti.

Gradonačelnik Smedereva Jovan Beč je rekao da se javno-privatnim partnerstvom očekuje da ušteda električne energije bude 84-85 posto, što će po njegovim rečima imati i značajan ekološki efekat, dodajući da Grad nijednog trenutka neće izaći iz finansijskog okvira i pomenutih 118 miliona dinara.

„Grad Smederevo će za 15 godina uštedeti oko 750 hiljada evra, na osnovu toga. Grad ne plaća ništa više i to neće dodatno koštati građane Smedereva. Kamo sreće da smo ovo uradili pre 15 godina, sada bismo sve to imali završeno“, kazao je pored ostalog gradonačelnik Smedereva.

Rasprava po ostalim tačkama dnevnog reda, nakon usvajanja prve, potom je tekla prilično brzo.

Odbornici su se saglasili sa angažovanjem revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Smedereva za 2020. godinu. Usvojene su i odluke o otpisu i konverziji duga Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović – PIM“ po osnovu ustupljenih javnih prihoda, o bližim uslovima za obavljanje taksi prevoza i limo servisa na teritoriji Smedereva, o izmenama i dopunama Odluke o  ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama u Smederevu, a usvojena je i Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima Grada Smedereva.

Skupštinska većina se saglasila i sa izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Zelenilo i groblja za 2021. godinu, kao i sa Planom rada sa Finansijskim planom Apotekarske ustanove Smederevo za 2021. godinu. Usvojene su i izmene rešenja o  imenovanju članova školskih odbora Osnovne škole „Heroj Sveta Mladenović“ u Saraorcima i Muzičke škole „Kosta Manojlović“ u Smederevu.

Inače, na početku sednice, opozicioni odbornici su predložili dopunu dnevnog reda tačkama na kojima bi se razmatrao kvalitet vazduha u Smederevu i mere za njegovo poboljšanje, kao i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Smedereva za 2021. godinu, ali se, kako je obrazložila predsednica Skupštine Vesna Kiš Kostić, iz proceduralnih razloga nisu mogle uvrstiti u predlog dnevnog reda.

Današnja sednica bi mogla da ostane u sećanju i po tome što je Televizija Smederevo emitovala direktan prenos sednice.

Skorašnji članci