Prva rata otplate odloženih poreza i doprinosa, a posla je još uvek malo

11. februar – Juče je bio prvi datum za početak otplate odloženih poreza i doprinosa za preduzetnike koji su tokom pandemije prihvatili pomoć države, a koja je uključivala i minimalne zarade za zaposlene. Iz Udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ kažu da će to predstavljati veliki udarac za privrednike koji i dalje nemaju obim posla ni približan onom koji je bio pre pandemije.

Uredbom Vlade Srbije, koja je, podsećamo, doneta krajem prošle a stupila na snagu početkom ove godine, propisan je metod isplate odloženih poreza i doprinosa na najviše 24 jednake mesečne rate.

Prva rata je, dakle, dospela na plaćanje 10. februara, a naredne rate su svakog desetog dana u mesecima koji slede. Kako se u uredbi navodi, potrebno je da se iznos sa svake poreske prijave predate sa datumom 4. ili 5. januar 2021, podeli na 24 rate i da se po tom osnovu vrši posebna uplata za svaku podnetu poresku prijavu sa pozivom na konkretan BOP (broj odobrenja plaćanja) konkretne poreske prijave, kako bi se omogućilo automatsko rasknjižavanje uplata i zaduženja u poreskom računovodstvu Poreske uprave.

Problem je što je, kako je to za Novu ekonomiju objasnila predstavnica Udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ Milena Amon, Poreska uprava predvidela da onima koji zakasne sa otplatom, makar jedne rate odmah stiže na naplatu celokupan iznos i to sa kamatama. To je, kaže Amon,bez imalo sluha za one koji su i dalje onemogućeni da rade normalno zbog mera ograničenja.

Privredni subjekat koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja, navodi se u juče objavljenom obaveštenju Poreske uprave.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci