Nacrt zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda – javna rasprava

5. februar 2021 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je danas počela javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Primedbe i predlozi mogu da se dostave do 25. februara.

Ministarstvo poziva predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti i druga zainteresovana lica da učestvuju u debati i tako daju svoj doprinos izradi konačne verzije ovog dokumenta.

Primedbe i predlozi mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti putem elektronske pošte na imejl adresu javna.rasprava@minpolj.gov.rs, sa naznakom „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda“.

Takođe, moguće ih je dostaviti i putem pošte, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa istom naznakom.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo će analizirati sve primedbe i predloge učesnika, sačiniti izveštaj o sprovedenoj raspravi o Nacrtu zakona, koji će objaviti na svojoj internet stranici i na portalu eUprava.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!