Crna Gora predsedava Međunarodnom komisijom za zaštitu reke Dunav

Izvor: icpdr.org, BEČ, 27. januar 2021 – Simboličnom primopredajom boce u kojoj je dunavska voda, juče je, u sedištu ICPDR-a u Beču, Crna Gora od Moldavije preuzela jednogodišnje predsedavanje Međunarodnom komisijom za zaštitu reke Dunav.

Novi predsedavajući ICPDR-om Momčilo Blagojević, koji se učesnicima skupa obratio putem video linka, najavio je da će prioriteti biti završetak ažuriranja plana za upravljanje rizikom od poplava, transnacionalne mreže za upozoravanje. Drugi cilj biće vodeća uloga u razvoju Ministarske deklaracije, o planovima upravljanja, a koji će biti predstavljeni na početku rumunskog predsedavanja u februaru 2022.

Blagojević, koji je do sada bio šef crnogorske delegacije pri ICPDR-u, rekao je, u obraćanju preko linka, da će se tokom predsedavanja truditi da ova organizacija „ostane svetionik međunarodnog upravlјanja rečnim slivovima i šampion prekogranične saradnje.“

Foto: ICPDR

 

Skorašnji članci