Plovput objavio novu plovidbenu kartu Dunava kroz Srbiju

BEOGRAD,  19. januar 2021 – Direkcija za vodne puteve Plovput javnosti je besplatno ponudila preuzimanje nove plovidbene karte reke Dunav na delu u Srbiji, od 1.433,1 do 845,5 kilometara. Na karti je prikazan pored dela plovnog puta reke Save i deo plovnog puta reke Tise.

Karta sadrži ažurne podatke o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja, izobatama na 1.5m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, 3.0m i 3.5 m u odnosu na niski plovidbeni nivo, stacionažama po osovini plovnog puta na 200 m, poprečnim profilima, sidrištima, zimovnicima, skelskim prelazima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (prevodnicama, mostovima, hidrotehničkim građevinama, dalekovodima), većim naseljima duž Dunava, poziciji potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može  da se preuzme na stranici papirnih plovidbenih karata (www.plovput.rs/papirne-plovidbene-karte), u .pdf formatu, bez ikakve naknade.

Skorašnji članci