Smederevo: Čišćenje snega sa gradskih ulica i puteva do sela u tri smene

SMEDEREVO, 12. januar 2020 – Štab zimske službe grada Smedereva, na osnovu izveštaja JKP Zelenilo, saopštio je danas da je u protekla 24 časa organizovan rad u tri smene na uklanjanju snežnih nanosa na ulicama. U prvoj i drugoj smeni angažovana su četiri veća kamiona na čišćenju ulica drugog i trećeg prioritet, a u trećoj pet kamiona za preventivno posipanje uspona i ravnih delova prekrivenih ledom na putevima prvog prioriteta, onih koji koristi javni prevoz na teritoriji grada i seoskih mesnih zajednica.

Angažovana su i tri vozila i 20 radnika na čišćenju trotoara i trgova na teritoriji grada, a ukupno je utrošeno 46 tona mešavine za posipanje puteva, hijadu kilograma kalcijuma u granulama i 100 litara tečnog kalcijuma za tretiranje trotoara i trgova.

Za danas je planirano da vozila rade na uklanjanju snežnih nanosa u ostalim ulicama u gradu i po selima koje nisu obuhvaćene planom, a gde ima mogućnosti da vozila zimske službe prođu.

Skorašnji članci