EPS Distribucija preuzima merne uređaje, ormane i instalacije od korisnika

8. januar 2021 – EPS Distribucija je danas saopštila da od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima, napominjući da korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa tim, kao i da će, u skladu sa Zakonom o energetici, EPS Distribucija urediti uslove preuzimanja ugovorom.

Obaveštenje i ugovor u dva primerka, kako se navodi u saopštenju, dostavljeni su ili će biti dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju, a jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na naznačenu adresu.

EPS Distribucija potpisivanjem ugovora preuzima obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu. Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme, objašnjava se u saopštenju, ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje opreme i mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove njihovog održavanja.

Inače, od ukupno 3.684.000 mernih mesta, EPS Distribucija je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000, a plan je da u ovoj fazi preuzme još oko 650.000 na teritoriji cele Srbije.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!