Još jedan pokušaj krijumčarenja nafte na stranim brodovima na Dunavu

26. decembar 2020 – Carinici su juče otkrili pokušaj krijumčarenja na Dunavu, ovoga puta gotovo hiljadu litara nafte. Prekršaj je otkriven prilikom ulazne kontrole rumunskog broda „Merkur 302“, kada se ispostavilo da se u brodskim tankovima neocarinjenog remorkera „Atlas“, koji je rumunski brod vukao, nalazi skoro tona neprijavlјene nafte.

Naime, merenjem je utvrđeno da se u brodskim tankovima remorkera, koji je tek trebalo da bude ocarinjen na graničnom prelazu Veliko Gradište, nalazi oko 995 litara pogonskog goriva, koje nije prijavlјeno prilikom prijave samog broda.

Kako je reč o stranom brodu, nadležni sud doneo je rešenje o naplati novčane kazne u iznosu jednostruke vrednosti robe, kao i o naplati protivvrednosti nafte koja se ne može oduzeti.  Kada se tome dodaju carina i druge uvozne dažbine, u budžet Republike Srbije će samo od ovog prekršaja biti uplaćeno oko 170.000 dinara.

Informacija i foto: Uprava carine

Skorašnji članci