Računi za struju biće veći i pre poskupljenja najavljenog za 1. februar

22. decembar 2020 – Vlada Srbije odlučila je da u 2021. godini za gotovo pet puta poveća naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. Ova naknada, koju plaćaju građani i privreda, umesto 0,093 dinara po potrošenom kilovat-satu (kWh) biće 0,437 dinara.

Obračunava se tako što se iznos naknade pomnoži sa potrošenom količinom električne energije krajnjeg kupca u obračunskom periodu, a plaćaju je svi potrošači kroz račun za struju.

Sada će, po novom, kako je prosečna mesečna potrošnja građana oko 350 kWh, ovaj rast iznosa naknade u 2021. uvećati račune na ime te takse sa oko 30 na oko 150 dinara.

Kao objašnjenje za izmenu visine ove takse poslužila je činjenica da je poslednji put posebna naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije povećana 2015. sa 0,081 dinara na 0,093 dinara.

Inače, naknada je u Srbiji uvedena 2013. kako bi se obezbedila sredstva za podsticanje proizvodnje obnovljive energije u vetroparkovima, malim hidroelektranama, biogasnim i solarnim elektranama. Podsticaji se isplaćuju u vidu fid-in tarifa vlasnicima ovih postrojenja koji su dobili status povlašćenih proizvođača električne energije, što znači da im je država odobrila isplatu subvencija.

Ovaj u model su napustile gotovo sve zemlje Evropske unije, ali i većina zemalja regiona, koje nisu članice EU. One su prešle na modele podsticaja koji su više tržišno usmereni, kao što su aukcije ili koncesije, jer se na taj način smanjuju subvencije koje na kraju plaćaju građani i privreda. Zanimljivo je i to da je ista ovakva naknada u Republici Srpskoj nedavno smanjena, piše portal balkangreenenergynews.com.

Skorašnji članci