Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar

10. decembar 2020 –  Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

U Istraživanju „Ljudska prava u očima građana i građanki Srbije“, koje je sprovedeno po drugi put u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji i Ipsos Strategic Marketingom tokom novembra 2020. godine, prema stavovima ispitanika, najugroženija prava u ovoj godini bila su pravo na zdravlje (18 odsto), sloboda kretanja (18 odsto) i sloboda medija (16 odsto), za razliku od prethodne godine kada su građani kao najugroženija prava smatrali pravo na rad, slobodu govora/medija i pravo na dostojanstven život, naveo je Beogradski centar za ljudska prava.

Inače, ako to nekoga zanima, 10. decembar za Dan ljudskih prava  1950. godine proglasila je Generalna skupština UN. Dve godine ranije potpisana je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, u kojoj se u prvom članu kaže: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!