Od Nove godine porez na šupe, svinjce, golubarnike, pa i na nadstrešnice…

28. oktobar 2020 – Od 1. januara naredne godine građani Srbije moraće da plaćaju porez na šupe, bunare, cisterne, ambare, svinjce, kokošinjce, golubarnike, bazene, pa čak i za nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata. Sve to stoji u nacrtu novog Zakona o porezima na imovinu koje je juče objavilo Ministarstvo finansija.

Naime, u članu 6a novog zakona izmenjene su odrednice – nepokretnosti koje se oporezuju, pa tako umesto “garaže i garažna mesta”, među nepokretnostima koje se oporezuju uvodi grupa “garaže i pomoćni objekti”. Pomoćni objekti mogu da budu svi objekti koje građani imaju u svojim dvorištima, kao što su kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i slično, baš kao i bunari, bazeni, rezervoari, cisterne, svinjci i slično.

Ministarstvo finansija je ove pomoćne objekte podelilo u tri grupe. U prvoj se nalaze dve vrste objekata, oni koji nisu zgrade, kao što su bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i oni koji spadaju u pomoćne zgrade izgrađene na istom zemljištu gde i stambeni ili poslovni objekat, kao što su kotlarnice, podrumi i šupe. U drugoj grupi pomoćnih objekata nalaze se ekonomski objekti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Treća grupa su nadstrešnice osnove veće od deset kvadratnih metara koje su samostalni objekti.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, ekonomski objekti su svi objekti korišćeni za gajenje životinja, kao i prateći objekti za gajenje domaćih životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu.

Ako vas zanimaju sve izmene Zakona o prorezima na imovinu, možete da ih pogledate OVDE:

Ministarstvo finansija Srbije je, pošto je sve ovo objavljeno u medijima, negiralo da će predloženim izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu biti povećan porez na pomoćne objekte i objekte namenjene poljoprivrednoj proizvodnji.

Po tumačenju Ministarstva finansija, objekti koji su u funkciji glavnog objekta (osim garaža) razvrstavani su u istu grupu i oporezovani kao objekat u čijoj su funkciji. Predloženo je da pomoćni objekti budu razvrstani u istu grupu sa garažama (koje su takođe pomoćni objekti), što bi, kako tvrde, omogućilo da se poreska osnovica za te objekte utvrđuje primenom prosečnih cena garaža i pomoćnih objekata u istoj zoni, čime bi se, kako je istaknuto, smanjio poreski teret za te objekte. Porez na imovinu je javni prihod lokalnih samouprava na čiju inicijativu su i predložene izmene Zakona o porezu na imovinu, navelo je Ministarstvo finansija.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci

error: Content is protected !!