Šta će biti sa prodajom Spomen radionice Josipa Broza Tita u Palanci

SMEDEREVSKA PALANKA, 27. oktobar 2020 – Stečajni upravnik Goše holding korporacije objavio je prodaju dela nepokretnosti i pokretne imovine stečajnog dužnika u čijem paketu je i „Zgrada stari muzej sa pripadajućom opremom“, o čemu ste mogli da se informišete i na stranicama ovog portala. Tim povodom, predsednik Opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen sazvao je juče sastanak sa svim relevantnim činiocima u ovom postupku i predstavnicima ustanova zaštite kulturnih dobara kako bi se pronašao način da se ovo nasleđe Goše sačuva. Sastanku su prisustvovali i direktor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu Rifat Kulenović sa pomoćnikom, predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Smedereva, direkorka palanačkog Arhiva Snežana Savić i direktor Narodnog Muzeja u Smederevskoj Palanci Stevan Martinović.

Oglašavanje prodaje ovog dela imovine Goše  izazvalo je pažnju lokalne i šire javnosti i medija, budući da je reč o nesvakidašnjem primeru prodaje – kupovine kulturnog dobra, što zgrada Spomen radionice Josipa Broza Tita od 1982. godine jeste. Osim ovoga, u stečajnoj masi mogu se naći i pokretnosti unutar same zgrade, koje se odnose i na bogatu istoriju same fabrike Goša, samim tim na neki način i razvitka i oblikovanja Smederevske Palanke. Lokalna samouprava je volјna da se zauzme kako bi se našao način da se ovaj problem reši u domenu njenih nadležnosti, a neki od predloga mogli su se čuti na samom sastanku. Kako postupak nije završen, a budući kupac nepoznat, o mnogim stvarima je suvislo govoriti i prejudicirati razvoj događaja, ali je briga o nasleđu onoga što danas Palanka jeste svakako dalekosežan proces koji mora da ima svoje uporište u lokalnoj samoupravi i institucijama kulture. Dogovoreni su termini narednih sastanaka i proširenje sastava koji bi vodio raspravu i donosio konačna rešenja po ovom za Palančane veoma važnom pitanju, navodi se u saopštenju koje je ovim povodom izdao Narodni muzej u Smederevskoj Palanci.

Foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Skorašnji članci