Finansiranje sporta na teritoriji grada Smedereva u narednoj godini

SMEDEREVO, 25. oktobar 2020 – Odeljenje za javne službe smederevske Gradske uprave objavilo je obaveštenje u vezi sa finansiranjem godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva za narednu godinu.

Predloge godišnjih i posebnih programa mogu da podnesu Sportski savez Smedereva – predlog svog godišnjeg programa, kao i predloge godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Smedereva i organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Smedereva – predlog svog posebnog programa.

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora da bude dostavljena od strane Sportskog saveza Smederevo, odnosno predlagača, u zatvorenoj koverti, a o odobrenim novčanim sredstvima organizacije u oblasti sporta biće obaveštene na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, u skladu sa Odlukom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i sredstvima koja će se utvrditi Odlukom o budžetu grada Smedereva, navodi se na sajtu Grada Smedereva.

Detalje ovog obaveštenja možete da pogledate OVDE:

Skorašnji članci