Održana treća sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština

SMEDEREVO, 15. oktobar 2020 – Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština održalo je treću sednicu, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Smedereva Jovan Beč. Na sednici je, pored ostalog, razmatran Izveštaj generalnog sekretara o sprovođenju Akcionog plana SKGO za implementaciju Strateškog plana SKGO (2018-2021) za devet meseci 2020. godine, a najavljeno je i održavanja 48. skupštine SKGO.

Razmatran je predlog inicijative za izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Na prezentaciji je predstavljen pregled finansijskih kretanja u lokalnoj samoupravi u prvoj polovini 2020. Godine, a razmatrana je i Informacija o novim projektima – Projekat “Javne  i  privatne finansije za  razvoj  – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem procesa planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji“ i Projekat „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“.

Tema skupa bila je i međunarodna saradnja, u okviru koje su predstavljeni predlozi  odluke o izmenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijumima za utvrđivanje predloga članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, kao i odluke o raspisivanju javnog poziva za kandidovanje članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Na sednici je predstavljena i Informacija o obnovi sastava delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona.

Foto: SKGO

 

Skorašnji članci