Prijavlјivanje nezaposlenih za program „Moja prva plata“ do kraja nedelje

4. novembar 2020 – Prijavlјivanje nezaposlenih zainteresovanih za uklјučivanje u program, koje se realizuje u periodu od 8.10. do 8.11.2020. godine, ušlo je u završnu fazu, navodi se u saopštenju  koje je danas stiglo iz Nacionalne službe za zapošljavanje, uz napomenu da je uporedo započeo proces izbora kandidata od strane poslodavaca i trajaće najkasnije do 15.11.2020. godine.

Konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavlјena na portalu „Moja prva plata“ do 27.11.2020. godine.

Zaklјučivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošlјavanje, poslodavca i nezaposlenog, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, vršiće se u periodu od 28.11. do 14.12.2020. godine.

Poslodavac može da odabere i kandidata pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uklјučiti u program tek po zaklјučivanju ugovora.

Iz NSZ pozivaju  nezaposlene do 30 godina koja ispunjavaju uslove javnog poziva  da  iskoriste mogućnost i  uklјuče se u program.

Skorašnji članci