Dunavska komisija o mogućim akcijama za oporavak od korona krize

4. oktobar 2020 – Dunavska komisija je protekle nedelje organizovala treću javnu konsultaciju GRENDEL, koja je održana u obliku video konferencije, a sve radi razgovora o uticaju COVID-19 na teretni i putnički transport na Dunavu i njegovim plovnim pritokama. U radu su učestvovale javne i privatne zainteresovane strane i relevantne službe Evropske komisije kako bi se razmotrile moguće akcije oporavka.
Mrežni dijalog obuhvatio je klјučna pitanja, kao što su strategije i akcije za oporavak u regulatornom okviru, ekonomsku analizu i perspektive glavnih industrija u dunavskom regionu, uklјučujući kompanije koje se bave proizvodnjom i transportom, stanje i perspektive dunavskih morskih i rečnih luka.
Panel je ujedno bio i forum stručnjaka koji su razmenili mišpljenja o izazovima u vezi sa radom flote i luka, održavanjem infrastrukture, zaštitom radnih mesta i obrazovanjem, novim projektima i inicijativama u vreme krize COVID-19.
Poseban akcenat stavlјen je na finansijska rešenja dostupna u okviru fondova EU, uklјučujući GRENDEL model šeme državne pomoći kao instrument za modernizaciju flote, kao i Fond za oporavak i otpornost za podršku merama u sektoru unutrašnjih plovnih puteva.

Foto/ilustracija: podunavlj.info©

Skorašnji članci