Međunarodni dan pismenosti – imamo li mi u Srbiji šta da slavimo

8. septembar 2020 – Danas je Međunarodni dan pismenosti. Obeležava se širom sveta 8. septembra, a sve je počelo 1965. godine, kada je u Teheranu, na Svetskoj konferenciji ministara obrazovanja na temu iskorenjivanja nepismenosti predložen ovaj datum.

Podaci kažu da je u zemlji Srbiji više od 850.000 ljudi bez dana škole ili sa tek par razreda osmoljetke. Više od milion ljudi nema osnovnu školu. To je više od 14 posto ukupne populacije, po čemu smo najgori u Evropi. Država priznaje da ima, po popisu, dakle tačno u glavu, 232.925 nepismenih, što je samo po sebi katastrofalno. Jer, to je više nego što, recimo, grad Niš ima stanovnika, tek nešto malo manje od broja stanovnika Novog Sada. Nepismeni bi, dakle, mogli da „naprave“ grad koji bi bio treći po veličini u Srbiji!

Ono, činjenica je, smanjivanje broja nepismenih, u procentu i apsolutnim brojkama, prisutno u je svakom popisu, od Drugog svetskog rata naovamo, ali i ovo dokle smo stigli nije za hvalu. Posebno zabrinjava što PISA istraživanje, najveća međunarodna provera postignuća učenika, pokazuje da đaci u Srbiji postižu rezultate ispod proseka. Kako i ne bi kada je, po drugom istraživanju, utvrđeno da je svaki treći petnaestogodišnjak u Srbiji funkcionalno nepismen. Na kraju, po trećem istraživanju, kompjuterski je nepismeno više od polovine stanovnika Srbije.

Ilustracija: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Me%C4%91unarodni_dan_pismenosti#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Me%C4%91unarodni_dan_pismenosti.jpg

Skorašnji članci