Kovin pozvao građane da učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta

KOVIN, 5. septembar 2020 – „Pozivamo građane Kovina i svih naselјenih mesta opštine da od ponedelјka, 7. septembra 2020, pa sve do kraja ovog meseca, odvoje nekoliko minuta za popunjavanje ankete ’Savet Vaš – za budžet naš’ i tako učestvuju u izboru 5 projekata koji će imati prioritet za finansiranje i realizaciju iz opštinskog budžeta u narednoj godini, a anketom je obuhvaćena opcija i da iznesete svoju ideju za projekat – šta mislite da nam je potrebno“, ovako glasi jučerašnji poziv kovinske opštine građanima.

U anketi se može učestvovati na dva načina: štampani flajer može se preuzeti, ručno popuniti i ubaciti u kutiju za glasanje  u mesnim zajednicama u Kovinu i selima,  u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave,  u javnim preduzećima Kovinski komunalac, Kovin-gas, Centar za kulturu Kovin, Biblioteci, Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, Turističkoj organizaciji, Ustanovi za sport ili da u elektronskoj anketi građani popune na sajtu opštine Kovin, na veb adresi www.kovin.org.rs, kao i preko linka na fejsbuk stranici www.facebook.com/oukovin/

Opština Kovin je učesnik projekta “Unapređenje dobrog upravlјanja na lokalnom nivou”, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština za unapređenje dobrog upravlјanja i socijalne uklјučenosti” (SwissPRO), koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), čiji je deo se i učešće građana u kreiranju lokalnog budžeta.

Suština projekta je u aktivnom uklјučivanju građana tako što će reći svoje mišlјenje o tome čemu dati prednost u 2021. da se uradi ili izgradi – jer lokalni projekti se realizuju novcem od poreza koji plaćaju svi sugrađani koji žive i privređuju na teritoriji opštine Kovin.

Anketa se sprovodi u periodu od 7. do 30. septembra, a rezultati ankete će biti objavlјeni 20. oktobra 2020. na zvaničnoj internet stranici www.kovin.org.rs, na oglasnim tablama u mesnim zajednicama, javnim preduzećima i ustanovama na teritoriji opštine Kovin.

Foto: zvanična internet prezentacija Opštine Kovin

Skorašnji članci