Gradski štab: Pravila u organizaciji rada vrtića i predškolskog programa

SMEDEREVO, 1. septembar 2020 – Gradski štab za vanredne situacije doneo je zaključak kojim se odobrava organizacija rada u PU „Naša radost“, počev od danas, a iz ove smederevske predškolske ustanove navode da će pratiti brojno stanje po grupama i na osnovu toga decu postepeno uključivati.

Po zaključku Štaba, za novoupisanu decu koja  prvi put polaze u vrtić od 1. septembra, kao i za decu koja pohađaju pripremni predškolski program (četvoročasovni i celodnevni) neophodno je da dostave potvrdu o obavlјenom sistematskom pregledu i fotokopiju kartona o urednom vakcinalnom statusu  dok deca koja su upisana a određen vremenski period nisu neposredno uklјučena u vaspitno-obrazovni proces neophodno je da dostave potvrdu lekara pedijatra o zdravstvenom pregledu deteta, ne stariju od 7 (sedam) dana, kao i fotokopiju kartona o redovnoj vakcinaciji deteta.

Za decu koja su već korisnici usluga Predškolske ustanove i novoupisanu decu Štab predlaže da broj dece koja borave u grupi bude 15-oro, i da oba roditelјa/druga zakonska zastupnika dece u celodnevnom boravku uzrasta od jedne do 6i po godina (jaslene, vrtićke i pripremni predškolski program), dostave potvrde da poslove moraju obavlјati u sedištu ili drugim poslovnim i organizacionim jedinicama poslodavca, sa kontaktom poslodavca, koju dostavlјaju prilikom polaska deteta u svim objektima, prema redovnom planu rada, osim za decu iz društveno osetlјivih grupa (roditelјi/drugi zakonski zastupnici dece ne moraju dostavlјati napred navedenu potvrdu već će se deca primati po prioritetu). Ukoliko roditelјi/drugi zakonski zastupnici dece ne poseduju navedene potvrde Ustanova će organizovati onlajn komunikaciju kao način pružanja podrške dobrobiti i učenju dece.

Što se tiče četvoročasovnih programa, gde su grupe veće od 15-oro dec, Štab predlaže da se primeni model na osnovu koga bi se  deca podelila u dve grupe i grupe dolazile naizmenično, jedne nedelјe prva grupa dece dolazi ponedelјkom, sredom i petkom a druga grupa dece utorkom i četvrtkom,  druge nedelјe suprotno.

Za roditelјe/druge zakonske zastupnike dece koji borave u grupi u periodu adaptacije neophodno je da prilikom ulaska u objekat prođu dezobarijeru, merenje temperature, dezinfekcija ruku, obavezno nošenje maski (koje sami pribavlјaju), donose preobuću uz obavezno održavanje socijalne distance.

Ovakva organizacija rada, naovodi se u zaključku Štaba, neophodna je radi ostvarivanja mera zaštite i protokola za bezbedan boravak dece u Ustanovi, a ceneći sve aspekte koje je neophodno uzeti u obzir prilikom planiranja i pripreme za početak radne 2020/2021 godine.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!