Obustavljena javna nabavka za radove na sanaciji i konzervaciji kule 11

SMEDEREVO, 18 avgust 2020 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, kao naručilac radova, obustavio je postupak za dodelu javne nabavke za konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji i konzervaciji nadzemnog dela kule 11 Smederevske tvrđave nakon što se za izvođenje radova prijavio samo jedan ponuđač sa cenom koja je znatno veća od procenjene vrednosti ove javne nabavke.

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, podsećamo, obezbedio je finansijska sredstva za ovu namenu na konkursu Ministarstva kulture i informisanja RS za finansiranje/sufinanasiranje projekata u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa u 2020. godini i u budžetu Grada Smedereva.

Otvoreni postupak za dodelu javne nabavke radova pokrenut je 29. juna objavlјivanjem Konkursne dokumentacije i Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2798999, a jedinu prispelu ponudu je dostavio „Ornament – inženjering“ d.o.o. Beograd.

Foto: podunavlje.info©

Skorašnji članci