Teretni saobraćaj na rekama u Srbiji porastao za 12, putnički opao za 99%

6. avgust 2020 – Agencija za upravlјanje lukama objavila je juče polugodišnju analizu saobraćaja na rekama u Srbiji. Teretni saobraćaj se zbog pandemije virusa kovid 19 odvijao u posebnom režimu krajem prvog i do sredine drugog kvartala ove godine, ali je u prvih šest meseci 2020. godine ipak zabeleženo 7,4 miliona tona pretovarene robe, što predstavlјa povećanje od 12 odsto u odnosu isti period prošle godine.

S druge strane, globalna epidemiološka situacija odrazila se na kruzing. Putnički saobraćaj privremeno je obustavlјen od sredine marta zbog pandemije zarazne bolesti kovid 19. Do tada evidentirano je samo pet pristajanja i 408 ukrcanih i iskrcanih putnika, čime je ostvareno samo 1% od rezultata u odnosu na nautičku sezonu 2019. godine.

Najčešće pretovaren teret u lukama jeste šlјunak, pesak i kameni agregati, sa udelom od 22%. Na drugom mestu su žitarice – 18% dok se na trećem mestu nalazi ugalј koji je u pretovaru učestvovao sa 14,5%. Nafta i naftni derivati nalaze se na četvrtom mestu- 13,5% a rude su na petom mestu sa 10,5% udela.

Najveća razlika u količinama u odnosu na isti period  prošle godine zabeležena je kod uglјa – pretovareno je 712.259 tona više. Osim toga, na rekama u Srbiji, pretovareno je 193.360 tona više nafte i naftnih derivata u poređenju sa prošlogodišnjim drugim kvartalom. Ostvaren je i povećan obim pretovara ulјarica, veštačkih đubriva i generalnih tereta, dok su žitarice približno slične prošlogodišnjim pretovarenim količinama.

Predviđanja za treći kvartal su da će, i pored dosadašnjih dobrih rezultata, globalni efekti pandemije nepovolјno uticati na količine pretovarenog tereta na rekama, navodi se u analizi Agencije za upravljanje lukama.

Foto: podunavlje.info©

Skorašnji članci

error: Content is protected !!