Od ponedeljka olakšano vraćanje kredita, kako i kome – odlučuju banke

18. jul 2020 – Novi propisi Narodne banke Srbije, koji bankama omogućavaju da jeftinije refinansiraju kredite građanima i odlože isplatu do 24 meseca, počinju da se primenjuju od ponedeljka, ali još nije jasno ko će moći da koristi te olakšice. Naime, svaka banka će, prema svojoj poslovnoj politici i kriterijumima, procenjivati kome mogu da budu odobrene olakšice.

Konkretno, banke će od dana stupanja na snagu propisa biti podstaknute da dužnicima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, osim stambenih kredita i onih na minus po tekućem računu, a koji su odobrenih do 18. marta 2020. godine i to na dodatnih dve godine duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate ovih kredita.  Ove olakšice se mogu ponuditi dužnicima, kažu u NBS, i u slučaju da je nakon refinansiranja, odnosno promene datuma dospeća poslednje rate pod uslovima predviđenim novim propisima, kreditno opterećenje dužnikovih prihoda, misli se na stepen kreditne zaduženosti, veće od 60 posto.

U NBS kažu da centralna banka nije u mogućnosti da utiče na to da li će pojedinačne banke u praksi nuditi klijentima ove olakšice, jer su one slobodne da to čine u skladu sa svojom kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta.

 Foto/ilustracija: pexels.com

Skorašnji članci