Nastavak istraživanja Varoške kapije i sanacije i konzervacije kule 11

SMEDEREVO, 1. jul 2020 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture objavio je juče i prekjuče da su na Portalu javnih nabavki otvoreni pozivi za podnošenje ponuda za  Konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji i konzervaciji nadzemnog dela Kule 11, kao i za Drugu fazu zaštitnih arheoloških istraživanja u sektoru Varoške kapije 1 Smederevske tvrđave.

Svi zainteresovani mogu preuzeti poziv i konkursnu dokumentaciju na linkovima http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2801531, i http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2798999

Ponude se mogu podneti neposredno ili poštom na adresu: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ulica despota Đurđa 37, 11300 Smederevo.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je „najniža ponuđena cena“, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Skorašnji članci