Ostavština Milana Jovanovića Stojimirovića u Etnološkoj zbirci Muzeja

SMEDEREVO, 10. jun 2020 – Smederevski muzej obeležava 70 godina rada izložbom „Ostavština Milana Jovanovića Stojimirovića u Etnološkoj zbirci Muzeja u Smederevu“, autorke Gordane Miletić, višeg kustosa etnologa, koja će biti postavljena u prvoj sali do kraja godine.

Izložba, koja će biti otvorena u utorak 16. juna, rezultat je višegodišnjeg predanog istraživanja Gordane Miletić. Ovom izložbom i katalogom Muzej je želeo da predstavi najdragocenije eksponate koji se čuvaju u etnološkoj zbirci, ali i da se sa velikim pijetetom seti Milana Jovanovića Stojimirovića, smederevskog dobrotvora  i jednog od utemeljivača Muzeja.

Predmeti od kojih je formirana etnološka zbirka Muzeja u Smederevu potiču iz privatne istorijsko-umetničke kolekcije Smederevca Milana Jovanovića Stojimirovića. Iz ove privatne kolekcije, nastale između dva svetska rata, takođe potiču i umetnička dela, arheološki i istorijski materijali, koji su, zajedno sa predmetima iz Gimnazijske zbirke starina, bili početni fond za formiranje Muzeja u Smederevu 12. aprila 1950. godine. Najveći broj predmeta iz kolekcije ušao je u muzejski fundus kao konfiskovana pokretna imovina, a prvi smederevski Muzej otvoren je u njegovoj konfiskovanoj kući.

Izložbom i pratećim katalogom Muzej u Smederevu po prvi put stručnoj i široj javnosti predstavlja celokupan fond predmeta iz kolekcije Milana Jovanovića Stojimirovića sa kojima je formirana etnološka zbirka i koji i danas čine njen sastavni deo.

Skorašnji članci