Nastavljena restauracija jedne od najlepših građevina starog Smedereva

SMEDEREVO, 2. jun 2020 – Posle pauze zbog zime, potom i zbog pandemije korona virusa, nastavljeni su radovi u okviru druge faze projekta konstruktivne sanacije i restauracije fasada kapele Dine Mančića na Starom groblju u Smederevu.

Konzervatorski nadzor sprovodi Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, rok za završetak radova je 90 radnih dana, a u Zavodu očekuju da će sve što je predviđeno biti urađeno do kraja juna.

Kapelu smederevskog dobrotvora i zadužbinara Dine Mančića (1831-1882) projektovao je arhitekta Aleksandar Bugarski, autor Okružnog načelstva u Smederevu u kome se danas nalaze Viši i Osnovni sud, ali i reprezentativnih zdanja u Beogradu poput Narodnog pozorišta i Dvora, odnosno današnje Skupštine grada Beograda. Kapela je sagrađena 1884. godine kada je Bugarski već bio priznat i veoma cenjen arhitekta. Nalazi se u neposrednom okruženju srednjevekovne crkve Uspenja presvete Bogorodice, a izgrađena je kao monumentalna nadgrobna kapela u neovizantijskom stilu. Ovo izuzetno skladno arhitektonsko ostvarenje, savršenih proporcija i veoma bogate i raznovrsne arhitektonske dekoracije, iako malih dimenzija, predstavlja jedno od najuspešnijih rešenja arhitekte Bugarskog, ali je ujedno i jedna od najreprezentativnijih kapela u čitavoj Srbiji.

Skorašnji članci