Zaštita zasada šljive

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 28. maj 2020 – Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i trulež ploda. Za njihovo suzbijanje preporučujemo kombinaciju fungicida:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3 % + AKORD u koncentraciji 0,075 %.

U sledećem periodu sa porastom temperatura očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima šljive da pre ubušivanja larvi u plodove, obave tretman insekticidom:

  • POLUX u koncentraciji 0,05%

Upotrebom ovih insekticida uspešno se suzbijaju i prisutne kolonije biljnih vaši.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučuje se da prilikom zaštite zasada šljive primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u količini 3l/ha u kombinaciji sa đubrivom FERTIGAL CaB Organo u količini 3l/ha, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci