Od sutra prijavljivanje za vaučere – ko može da se prijavi

12. maj 2020 – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je da je prijave za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji moguće podneti od srede 13. maja 2020. godine na šalterima JP Pošta Srbije u celoj zemlјi. Građanima Srbije na raspolaganju je 400.000 novih vaučera, koje je moguće iskoristiti do 20. novembra ove godine.

Za vaučere mogu da se prijave:

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16);

9) studenti.

Izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju vaučera propisane su sledeće novine:
• proširena je mogućnost korišćenja vaučera za smeštaj u ugostitelјskim objektima u celoj zemlјi, bez izuzetka (do sada su bili izuzeti Beograd i Novi Sad);
• povećan je limit primanja za radno angažovana lica, kao i za ratne vojne invalide i civilne invalide rata sa 60.000 na 70.000 dinara;
• proširen je obuhvat građana koji imaju pravo na vaučere na studente prvog, drugog i trećeg stepena.

Izmenjenu Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije možete da pogledate OVDE:

Obrazac prijave za vaučere možete da preuzmete OVDE:

Foto/ilustracija: Turistička organizacija Srbije

 

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!