Preventivne mere i pravila ponašanja u vrtićima

SMEDEREVO, 9. maj 2020 – Predškolska ustanova „Naša radost“ Smederevo objavila je nove informacije u vezi sa početkom rada vrtića od 11. maja – preventivne mere i pravila ponašanja za zaposlene i roditelje/druge zakonske zastupnike dece, kao i posebne aspekte organizacije rada. U nastavku prenosimo informacije pojedinačno i u celosti.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

–   РОДИТЕЉИ / ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕЦЕ  –

 Родитељи/други законски заступници деце при довођењу и одвођењу деце морају задржавати међусобну удаљеност од 2 метра.

 1. Морају носити маске тако да маска покрива и уста и нос.
 2. Свакодневно, пре доласка у вртић детету и себи измерити температуру и уколико је повишена не доводити дете у предшкоску установу и о томе обавестити васпитача.
 3. Приликом доласка, на улазу у објекат врши се дезинфекција руку и пролазак дезобаријере а након тога мерење температуре и деци и родитељу/другом законском заступнику детета. Након тога задржавање у објекту ради предаје детета васпитачу не дуже од 10 минута.
 4. Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва), пожељно је да то буде исти родитељ. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може.
 5. Деца се доводе у вртић у периоду од 05:30 до 08:00 часова, јер је потребно пре доручка дезинфиковати простор (холови, ходници) у цињу безбедног допремања хране у васпитне групе.
 6. У циљу успешног спровођења мера превенције инфекције COVID-19, није дозвољено да родитељ/други законски заступник детета, доводи или одводи дете из објекта, нити улази у просторије Установе уколико он/она или дете имају повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на COVID-19.
 7. Родитељ/други законски заступник детета у обавези је да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирња и организације рада у Установи.
 8. Потребно је смањити учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе корона вирусом била сведена на минимум.
 9. Не доносити играчке, храну нити напитке од куће.
 10. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима( респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.
 11. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 1. Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих симптома који могу да указују на респираторну инфекцију (повишна телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса), одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару и да до потврде да су здрави не долазе на посао.
 2. Сво особље предшколске установе мора носити маске, тако да маска покрива уста и нос као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохoла. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.
 3. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат Предшкоске установе дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе одложити у гардеробни део и не уносити у простор васпитне групе.
 4. Обавезан физички размак од 2 метра у затвореном простору између других запослених и деце.
 5. Сви који улазе у просторије које користе деца, морају да носе униформе и користе обућу која је намењена за ношење само у Предшколској установи. Униформе прати на температури од 60-90 степени, коришћењем уобичајених детерџената за рубље, бар два пута недељно, а онућу дезинфиковати свакодневно, посебно пре почетка рада, употребом 70% алкохола користећи ручне прскалице или боце са распршивачем.
 6. Редовно одржавање простора објекта, прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње у дворишту, играчака, и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.
 7. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у собу обавезно је проветравање свих просторија у објекту Предшкоске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме. Проветравање спроводити и након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.
 8. Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.
 9. Не користити вештачку вентилацију.
 10. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.
 11. Спроводити појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења и држања деце у наручју. Приликом мењања пелена строго поштовати процедуру хигијене руку (прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или користити средство на бази 70 % алкохола) пре и након замене и одлагања пелена.
 12. Обавезан је надзор васпитача током прања руку деце сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди. Посебно је битно прати руке пре и после јела, посе тоалета, после играња и боравка у природи.
 13. Свако дете мора имати своју постељину, а постељину и друге тканине прати машински на температури од 60-90 степени, користећи уобичајене детерџенте за рубље, најмање два пута недељно.
 14. Смањити учесталост социјалних контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе COVID-19 вирусом била сведена на минимум.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 1. 1. Свакодневно ујутру, пре уласка деце у собу обавезно је проветравање свих просторија у објекту Предшколске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме. Проветравање спроводити и након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.
 2. Подсећати и упућивати децу да одржавају физички размак уз објашњења која су разумљива и прихватљива зависно од узраста деце.
 3. Теме из домена бриге о здрављу , са осећањем мере, приближити и понудити деци кроз игру, планиране ситуације учења, животно- практичне ситуације (рутине, ритуале).
 4. Не мешати децу и васпитаче из различитих васпитних група у истом простору. Боравак деце организовати тако да се међусобни контакти различитих васпитних група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама, тоалетима током дневних рутина.
 5. Организовати боравак и играње деце у дворишту кад год и где год је то могуће, али тако да не долази до мешања деце различитих васпитних група.
 6. Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (нпр.плишане). Уклонити тепихе, остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују. Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за одлагање прљавих играчака.
 7. За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава“ тако да удаљеност између деце буде два метра у сваком правцу. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава у свом кревету.
 8. Организовати исхрану деце кад год је то могуће у собама за боравак. Уколико је неопходно користити трпезарију, деца за столовима седе на удаљености од два метра у сваком правцу. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану.
 9. Током боравка деце у вртићу, потребно је да мед.сестра на превентивној заштити или васпитач групе проверавају да ли код деце постоје знаци респираторне инфекције и да им по потреби мере температуру бесконтактним топломером.
 10. При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, мед.сестра издваја дете у за то намењену просторију и позива родитеље. У случају да се ни један од родитеља/ других законских заступника не јави на позив, позвати службу Хитне медицинске помоћи. У слућају да мед.сестра на превентивној заштити није у објекту у тренутку кад васпитач примети симптоме код детета , поступа у складу са протоколом и правилима установљеним у Установи.
 11. До доласка родитеља, дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију мед.сестре или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска прекрива уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити, напајати топлим напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка детета обавестити Управу и надлежни институт/завод за јавно здравље, просторију очистити и дезинфиковати, обавезно променити маску и радну униформу.
 12. Водити свакодневну евиденцију долазака деце и проверавати разлоге одсуства деце из коектива.
 13. До даљег је забрањено организовање већих окупљања у објекту (приредбе, прослава, позоришне представе и сл.) и организовање групних посета местима где се очекује окупљање већег броја особа, излета и др.

 

С поштовањем,

                                                                                                        Предшколска установа

„Наша радост“

Смедерево

Skorašnji članci

error: Content is protected !!