Gradski štab o organizovanju javnog prevoza i radu vrtića

SMEDEREVO, 1. maj 2020 – Gradski štab za vanredne situacije u Smederevu je na poslednjoj sednici naložio Grupi za saobraćaj u GU Smederevo da obavesti sve pružaoce javnog gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza o instrukciji za organizovanje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19, koju je dostavio Krizni štab.

Svi pružaoci javnog gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza neophodno je da se pridržavaju pomenute instrukcije, a JKP Parking servis se nalaže da vidno istaknu na stajalištima pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

Takođe, Štab je preporučio da Lasta Smederevo uradi pravila ponašanja u vozilu javnog saobraćaja (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika i dr.), a JKP Zelenilo i groblja da svakog dana nakon zatvaranja pijaca izvrše dezinfekciju.

Pored ostalog, članovima Štaba je naloženo da u saradnji sa predstavnicima mesnih zajednica izvrše podelu dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju ulica seoskih mesnih zajednica.

Takođe je naložena i dezinfekcija unutrašnjosti i spoljašnosti svih vrtića, uz preporuku da se dezinfekcija unutrašnjosti vrtića vrši sa 70% alkohola, a spoljašnost  sa natrijum-hipohloritom, a ukoliko bude potrebno, kako se navodi, lokalna samouprava grada Smedereva biće na raspolaganju za izvršenje ovog posla.

Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva je doneo odluku da početak rada predškolske ustanove „Naša radost“ Smederevo bude od 11. maja, a u skladu sa odlukom nadležnih državnih organa o relaksiranju mera tokom vanrednog stanja kojom je predviđeno otvaranje predškolskih ustanova postepeno i isključivo za decu čija oba roditelja/druga zakonska zastupnika imaju radnu obavezu, iako je gradonačelnica Jasna Avramović istakla da Gradski štab za vanredne situacije nije dobio Preporuku za početak rada vrtića.

Portal Podunavlje.info će početkom naredne radne nedelje pokušati da dobije kompletnu informaciju o funkcionisanju Predškolske ustanove „Naša radost“ Smederevo u novonastalim okolnostima, kako bi građanima, a posebno korisnicima usluga vrtića, bile otklonjene sve dileme i nejasnoće u vezi sa početkom rada ove smederevske ustanove.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!