Okupljanje radnika PKC-a, prijava Inspekciji i slanje dopisa na više adresa

SMEDEREVO, 29. april 2020 – Danas otpušteni radnici PKC-a pozvani su da se sutra, u četvrtak, u 10 sati okupe na smederevskom Gradskom trgu ispred fontane. Predviđeno je da predaju prijavu Inspekciji rada zbog, kako se u pozivu navodi, neosnovanog otkaza ugovora o radu.

Sa sobom bi, takođe piše u pozivu, trebalo da ponesu fotokopije ugovora o radu, uputa za rad kod poslodavca PKC, koji je sastavni deo ugovora, kao i rešenja o otkazu.

Pripremljen je i dopis/molba, koju imaju nameru da pošalju na više adresa, od predsednika Republike Srbije, premijerke Vlade, preko ministarstava finansija i za rad, boračka i socijalna pitanja, do lokalne samouprave.

Skorašnji članci