Blagajna EPS-a u Nemanjinoj radi od 7 do 13 časova

SMEDEREVO, 26. april 2020 – Iz EPS Distribucije obaveštavaju korisnike da blagajna u Nemanjinoj ulici broj 17 u Smederevu radi radnim danima od 7 do 13 časova, uz napomenu da se plaćanje računa može obaviti i putem digitalnih servisa (e-banking, m-banking) kao i na šalterima JP Pošta Srbije i poslovnih banaka.

Potpuna obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta u upravnoj zgradi na adresi Šalinačka 60 važiće do prestanka vanrednog stanja, a poslovi sa korisnicima usluga i u narednom periodu će se obavlјati putem pisane ili elektronske pošte, ili telefonskim putem.

Prijem podnesaka putem elektronske pošte obavlјaće se preko adrese prigovori.sd@eps.rs, a podneske u pisanom obliku možete poslati putem pošte na adresu EPS Distribucija d.o.o, ul. Šalinačka br. 60, 11300 Smederevo.

Informacije o planiranim isklјučenjima možete pronaći na adresi: http://www.edcentar.com/vesti/najave.php

Važni telefoni:

UPRAVA (nije za prijave stanja potrošnje):

026 / 4630 255

PRIJAVA KVAROVA I OBAVEŠTENJA O PREKIDIMA, 00-24h:

026 / 613 592

026 / 613 594

(kvarove na javnoj rasveti prijaviti u JKP Zelenilo i groblјa)

           

PRIJAVA STANJA POTROŠNJE (naročito ako je brojilo unutar kuće):

026 / 634 462

 026 / 634 463

026 / 634 466

prigovori.sd@eps.rs

REKLAMACIJE NA RAČUNE I INFORMACIJE O DUGOVANJIMA:

026 / 634 463

OSTALO (PRITUŽBE, ZAHTEVI, PRIJAVE KRAĐE STRUJE I DR):  

026 / 4630 255

 

Uputstvo za elektronsko plaćanje (e-banking / m-banking)

Podatke sa Vašeg računa, potrebno je uneti u aplikaciju na sledeći način:

  1. Platilac (ime i prezime, kao i adresa)
  2. Primalac (JP EPS Beograd, 11000 Beograd)
  3. Tekući račun primaoca (845-468849-50)
  4. Iznos koji želite da uplatite
  5. Broj modela (97)
  6. Šifra plaćanja (289)
  7. Poziv na broj (prepisati sa računa, ukoliko ga nemate upisati ED broj)
  8. Svrha uplate (Uplata po računu)

Skorašnji članci