NBS: Preporuka osiguranjima da omoguće odloženo plaćanje rata premija

16. april 2020 – Narodna banka Srbije je preporučila osiguravajućim društvima da omoguće korisnicima odloženo plaćanje dospelih rata premije osiguranja. U slučaju odlaganja plaćanja, korisnici bi rate premije osiguranja koje su dospele u periodu vanrednog stanja naknadno izmirili, bez obračuna kamate na dospele a neizmirene rate premija osiguranja, uz odgovarajuće raspoređivanje tih rata na preostali ugovoreni period. Odlaganje plaćanja rata premija osiguranja ni na koji način ne produžava važenje osiguranja, već samo i isključivo odlaže plaćanje dospelih rata, navodi se u danas objavljenom saopštenju.

Narodna banka Srbije očekuje da društva za osiguranje i drugi učesnici na tržištu osiguranja imaju u vidu okolnosti u kojima se mnogi korisnici usluga osiguranja nalaze ili se mogu naći – nemogućnost plaćanja premije, podnošenja odštetnog zahteva/prigovor, ili potrebnih dokaza, iz različitih razloga – pokažu potrebnu fleksibilnost u poslovanju i spremnost za pronalaženje odgovarajućih rešenja kojima bi se tim korisnicima olakšala pozicija, svakako vodeći računa i o stabilnosti i kontinuitetu svog poslovanja, kao i da sami prepoznaju potrebe svojih korisnika u aktuelnim okolnostima i idu u susret tim potrebama.

Pored toga, iz NBS skreću pažnju svim građanima – korisnicima životnog osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a posebno putnog osiguranja, ako su se zatekli u stranoj zemlji, a imaju zaključene ugovore o osiguranju sa domaćim društvima za osiguranje, da dodatno provere da li imaju ugovoreno pokriće bolesti COVID-19, na koji način su tim ugovorima, odnosno uslovima osiguranja utvrđeni rizici koji su pokriveni osiguranjem, kao i isključenja u vezi s tim rizicima.

Informacija i foto: NBS

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!