Suzbijanje korova, bolesti i insekata u usevu pšenice i ječma

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 7. april 2020 – Zaštita useva pšenice i ječma je postala neophodna mera kako bi se ostvarili očekivani prinosi. Za dobro napredovanje strnih žita i dobar rod, neophodno je sada uraditi tretman herbicidima i fungicidima.

Na većini parcela pod usevima ozime pšenice i ječma mogu se uočiti simptomi pepelnice, lisne rđe, mrežaste pegavosti, fuzarioza i septorioza. Simptomi su u većoj ili manjoj meri prisutni na svim sortama i u svim rejonima. S obzirom na prisutnu vlagu (rosa, magla, kiša) i temperature koje im pogoduju, zaraza se vrlo brzo širi. Useve obavezno treba pregledati i ukoliko su bolesti prešle prag ekonomske štetnosti uraditi tretman fungicidom IMPACT 25 SC u količini od 0,5 l/ha.

Propadanje listova zbog bolesti ne treba mešati sa propadanjem centralnog lista. Ako se uoči takvo propadanje u pitanju je Švedska mušica (Oscinella frit). Larva oštećuje donji deo centralnog lista tj. zametak klasa, usled čega dolazi do žućenja i uvijanja centralnog lista. Na takvim izdancima ne dolazi do formiranja stabla, a samim tim ni klasa. U takvim izdancima, pri dnu mogu se uočiti larve bele boje, veličine 1-3mm. Kada ošteti stabljiku jedne biljke, larva prelazi na drugu. Štete se uočavaju kako na primarnom, tako i na svim sekundarnim izdancima u bokoru.

U našim uslovima je postala redovna pojava biljnih vaši koje nanose neposrednu štetu svojom ishranom, ali i posredno kao prenosioci virusa. Ako se uoče ovi simptomi, fungicidnom tretmanu treba dodati sistemični insekticid. Za suzbijanje drugih insekata koji se sada nalaze u pšenici preporučujemo POLUX u dozi 0,3 l/ha.

U istom prohodu možemo rešiti i prisutne korove dodavanjem herbicida MONOSAN HERBI 2 l/ha do drugog kolenca ili nakon te faze kombinacijom herbicida TEZIS u količini 10g/ha i BONACA 0,4 l/ha.

Ako biljke zaostaju u razvoju ili imaju fiziološke simptome deficita hraniva uz sredstva za zaštitu bilja treba kombinovati biostimulator na bazi aminokiselina CHOPIN EVOLUTION 3-5 l/ha, koji brzo oporavlja usev i direktno utiče na prinos i proteinski sastav pšenice i ječma. CHOPIN EVOLUTION se ne preporučuje u usevima pivarskog ječma jer dovodi do povećanja proteina u zrnu, što nije potrebno u ovoj vrsti ječma.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci