Dozvole za kretanje onima koji obavljaju usluge pomoći u kući

SMEDEREVO, 7. april 2020 – Gradski štab za vanredne situacije u Smederevu obavezao je Ivanu Gvozdenović, sekretara Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, da pribavi podatke o licima koja su angažovana na pružanju usluga, pomoć u kući, usluga socijalne zaštite neposredno dogovorena pomoći između dva fizička lica, kao i za one koji rade uslugu socijalne zaštite – personalni asistent i da prikupljene podatke svakodnevno dostavlja Štabu.

Ivana Gvozdenović je za portal Podunavlje.info pojasnila ovu informaciju:

“Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije započelo je proces izdavanja dozvola personalnim asistentima, domaćicama/negovateljicama koje su radno angažovane, kao i osobama koje su direktno sa korisnicima ugovorile uslugu (odnosno koje korisnik direktno plaća jer mu je neophodno da ga neko obuče, presvuče, da terapiju, nahrani i sl. i u periodu policijskog časa).

Potvrde se izdaju i članu porodice koji se brine o drugom članu porodice kome je potrebna pomoć SAMO ako ne žive na istoj adresi.

Da bi se dobila potvrda neophodno je da se osobe obrate meni na e-mail info@savezosi.org ili na broj telefona 46-31-536 radnim danima od 8 do 13 časova.

Potvrda se izdaje SAMO uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju koja uključuje:

– popunjen Zahtev (u prilogu)

– lična karta domaćice/negovateljice ili  člana porodice na uvid

– lična karta korisnika na uvid

– fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na dodatak za negu i pomoć drugog lica. Ukoliko osoba nema ovo rešenje MORA dostaviti nalaz lekara specijaliste na kome je upisana dijagnoza sa opisom stanja iz koje se može zaključiti da osoba ne može da se kreće  (paraplegija, kvadriplegija, mišićna distrofija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i sl.), da ima intelektualne smetnje ili demenciju.

Potvrda koja se dobija važi isključivo za realaciju dolaska do korisnika i vraćanja od korisnika i izdaje je lokalna samouprava. Ova potvrda se neće izdavati licima starijim od 65 godina.

Svi zahtevi sa potpunom dokumentacijom pristigli do 11 časova biće obrađeni u toku dana podnošenja, najkasnije do 13 časova. Svi zahtevi koji su pristigli nakon 11 časova biće obrađeni u toku sutrašnjeg dana, jer se popunjena tabela  dostavlja lokalnoj samoupravi svakog radnog dana u 11 i 30.

Popunjenu tabelu lokalna samouprava dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje prosleđuje Ministarstvu  unutrašnjih poslova.”

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ

ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА  ОСОБАМА КОЈЕ СУ ДИРЕКТНО УГОВОРИЛЕ УСЛУГУ

ПОМОЋ У КУЋИ СА КОРИСНИКОМ

Подаци о домаћици/неговатељици:

 

Име и презиме:

 

ЈМБГ:

 

Број личне карте:

 

Место пребивалишта:

 

Адреса пребивалишта:

 

Контакт телефон:

 

Подаци о кориснику:

 

Име и презиме:

 

Датум рођења:

 

Место пребивалишта:

 

Адреса пребивалишта:

 

Контакт телефон:

 

Уз захтев прилажем:

  • Личну карту домаћице/неговатељице на увид
  • Личну карту корисника на увид
  • Фотокопију Решења о оствареном праву на додатак за туђу негу и помоћ (уколико не поседује, обавезан је налаз лекара)
  • Фотокопија налаза лекара на којој је уписана дијагноза/врста инвалидности

 

 

У Смедереву, __________ 2020.године      ____________________________

Потпис подносиоца захтева

 

 

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

 

Ја, _______________________ подносим захтев за издавање дозволе за кретање током полицијском часа на личну одговорност. Дозвола ми је потребна ради неговања корисника/це _______________________ са којим/којом  сам директно уговорио/ла пружање услуге Помоћ у кући.

Упознат/а сам са тим да издавалац дозволе и потврде за кретање током полицијског часа није дужан да кориснику и мени обезбеди: маске, рукавице, дезинфекционо и свако друго средство којим се спречава ширење вируса, а које препоручују надлежни органи током проглашене епидемије болести COVID 19, изазване вирусом SARS-CoV-2.

 

Упознат/а сам са тим да издавалац дозволе и потврде за кретање током полицијског часа не сноси одговорност уколико се мој корисник и/или ја заразимо COVID-ом 19.

 

Упознат/а сам и сагласан/сагласна сам са тим да издавалац дозволе и потврде користи моје податке и податке корисника из Захтева у сврху утврђивања потребе за кретањем током полицијског часа и издавања дозволе за кретање у сврху реализације услуге.

 

Бр.Л.К. ____________

Издата од стране ПУ у ______________

 

Изјаву дао/дала:

 

____________________

 

 

У Смедереву: ________________

 

 

Skorašnji članci