NSZ: Prekid važenja rokova za prijavljivanje i podnošenje zahteva

31. mart – Iz službe za odnose sa javnošću Nacionalne službe za zapošlјavanje stiglo je obaveštenje da će stranke koje nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili putem pošte, za vreme trajanja vanrednog stanja, moći ove radnje da preduzmu po prestanku vanrednog stanja. Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.

Smatraće se, navodi se dalje u saopštenju, da je dostava rešenja i drugih pismena od strane organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti izvršena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od ovog dana počinje računanje rokova za izjavlјivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava, kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati. Ako je stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre isteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da isti ponovo podnosi.

Produžuju se rokovi za postupanje upravnih organa  -rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka – i oni će biti produženi 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Sve informacije, napominje se u saopštenju, mogu se pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje www.nsz.gov.rs ili se obratiti nadležnim filijalama putem telefona.

Skorašnji članci