Istraživanje CeSID-a : Život u doba pandemije

CeSID, 31. mart 2020 – Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) od 26. do 29. marta je sproveo istraživanje pod nazivom „Život u doba pandemije“, čiji su rezultati danas prosleđeni portalu Podunavlje.info. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 745 punoletnih građana Srbije, koji su pitani kako se osećaju za vreme pandemije, šta im nedostaje, kako su informisani, da li su zadovoljni komunikacijom državnih organa, kako ocenjuju mere Vlade u borbi protiv COVID-19 i da li ih poštuju.

CeSID je ovo istraživanje javnog mnenja, kako se navodi, sproveo s ciljem da pomogne donosiocima odluka da bolje razumeju život građana u vanrednom stanju i da shodno tome planiraju i neke svoje buduće aktivnosti.

Prema rezultatima istraživanja CeSID-a, 30 odsto građana izražava zabrinutost kao dominantno osećanje, a sa 29 procenata sledi vera da će biti bolje.

Više od polovine ispitanika, 57 odsto, navodi da im najviše nedostaju prijatelji i bliski ljudi. Slede izlasci i šetnje – 24 posto. Gotovo polovina – 49 procenata ispitanika svoje vreme troši na gledanje filmova, serija i zabavnog sadržaja.

Samoizolaciju kao najveći problem za vreme vanrednog stanja vidi 35 odsto ispitanih, dok je njih 30 odsto prepoznalo kao najveći problem nedostatak maski i zaštitne opreme.

Većina građana smatra da je potpuno informisana o COVID-19 (69 odsto), a informacije se najčešće dobijaju putem TV (61%) i onlajn portala (19%).

Komunikacijom državnih organa zadovoljno je 48 odsto ispitanika, a oni koji su nezadovoljni navode kao prvi razlog da očekuju da struka ima važnu ulogu (31%).

Usvojenim merama vlade donekle je zadovoljno 52 odsto ispitanih građana, 26 odsto izrazito je zadovoljno, a 18 odsto ispitanika je izrazito nezadovoljno.

Prema podacima do kojih je CeSID došao u ovom istraživanju, zaštitne maske stalno ili često nosi 76 odsto ispitanih građana, a rukavice često ili stalno nosi 67 odsto građana.

Radom epidemiologa, stručnjaka i lekara u borbi protiv COVID-19, zadovoljno je 69 odsto ispitanika, a 59 odsto građana koji su učestvovali u istraživanju su optimisti u vezi sa daljim očekivanjima u borbi države sa COVID-19.

Skorašnji članci