Uputstvo za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak

SMEDEREVO, 27. mart 2020 – Gradski štab za vanredne situacije u Smederevu objavio je uputstvo za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kao i uputstva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja deteta, ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva za zaposlene i ostvarivanje prava na roditelјski dodatak.

Uputstvo za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak

  1. Zahtev preuzeti sa sajta Grada Smedereva:

http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave

popuniti sve tražene podatke, obavezno potpisati i upisati broj telefona.

  • Skenirati/kopirati/ lične karte svih punoletnih članova domaćinstva
  • Ukoliko porodica ima prihod iz radnog odnosa dostaviti skeniranu ili originalnu potvrdu o prihodu za period od tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva.
  • Lica koja prvi put podnose zahtev obavezna su da dostave dokaz o stambenom statusu (poresko rešenje, ugovor i sl.), i da na samom zahtevu na str. 4 (kod napomene) napišu izjavu o stambenom statusu
  • Korisnici koji obnavlјaju zahtev za dečiji dodatak obavezni su da navedu broj rešenja.
  • Zahtev i svu napred navedenu dokumentaciju možete:
  • kopirati i poslati putem pošte na adresu:

Gradska uprava Smederevo, Odsek za društvenu brigu o deci,

Ulica omladinska 1, Smederevo

                                                       ili

 – skenirati  i  poslati  na e-mail ivana.stojanovic@smederevo.org.rs

INFORMACIJE SE MOGU DOBITI NA TELEFON BROJ:

026/4623-036

Ostala uputstva možete da vidite na linku:

Skorašnji članci