Upis u vrtić u Velikoj Plani od 1. aprila, prijavljivanje samo elektronski

VELIKA PLANA, 26. mart 2020 – Raspisan je konkurs za upis dece u Predškolsku ustanovu „Dečje cartsvo“ u Velikoj Plani, za radnu 2020/2021. godinu. Zahtev za upis dece roditelјi ne predaju lično, već će se od 1. aprila obrazac prijave nalaziti na portalu euprava.gov.rs, a roditelji treba da pronađu “Dečje carstvo” na spisku. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a dostavlјanje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju roditelјa nije potrebno, jer se automatski pribavlјaju. Po popunjavanju obrasca, ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti roditelje preko portala, na način koji su izabrali, mejlom ili sms porukom, o dalјim koracima.

Primaju se zahtevi roditelјa za:

 • Jaslene grupe: deca rođena u periodu od 1. marta 2019. do 29. februara 2020. godine.
 • Pripremne predškolske rupe: deca rođena od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine.

Važno: Zbog vanredne situacije, za upis u pripremni predškolski program se NE donosi potvrda o zdravstvenom pregledu deteta, već se ona predaje nakon završetka vanrednog stanja. Naknadno se može doneti i dopunska dokumentacija kojom se ostvaruju određena prava:

 1. Potvrda o zaposlenju roditelјa ili potvrda o redovnom studiranju
 2. Potvrda o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hranitelјsku porodicu
 3. Rešenje o priznavanju prava na socijalnu pomoć
 4. Rešenje o invalidnosti roditelјa (ratni vojni invalid)
 5. Odgovarajući dokaz da je roditelј prognano ili raselјeno lice
 6. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u ustanovu
 7. Odgovarajući dokaz da je samohrani roditelј
 8. Odgovarajući dokaz o teškoj bolesti deteta u porodici ili roditelјa
 9. Izveštaj lekara o statusu deteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili deteta sa invaliditetom
 10. Odgovarajući dokaz da je dete treće ili svako naredno po redu rođenja u porodici

 Nakon isteka roka za prijem zahteva, upis je moguć ukoliko postoje slobodna mesta u grupama.

Za sva pitanja rdoiteljima su na raspolaganju sekretar ustanove putem telefona 026 514 104 u periodu od 7 do 13 sati, kao i mejl ustanove posta@vrticplana.rs

Skorašnji članci