Kako i gde podići penzije, šta da rade oni koji nemaju koga da ovlaste

VELIKA PLANA, 24. mart 2020 – Opština Velika Plana objavila je informaciju i kontakte  ekspozitura  banaka na teritoriji ove, s obzirom da je na snazi zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina.
Penzije mogu da se podignu davanjem ovlašćenja-punomoćja licima, koja mogu da podignu penziju i donesu na kućnu adresu. Ovlašćenje se preuzima u ekspoziturama banaka sa jasnim instrukcijama šta treba popuniti i koja lična dokumenta treba poneti prilikom podizanja penzije (lična karta vlasnika računa ili pasoš, debitna platna kartica ili evidenciona kartica i  lična karta ili pasoš  ovlašćenog lica za podizanje penzije sa računa vlasnika.
Ukoliko je davalac punomoćja lice koje se nalazi u izolaciji/karantinu, pored punomoćja potrebna je i potvrda o karantinu/izolaciji izdata od strane nadležnih organa.
Penzije koje stižu na kućnu adresu kao i do sada poštari će donositi po ustalјenom režimu, a penzije se i dalje mogu podizati na bankomatima.
Ukoliko neko nema bliskog rođaka koga može da ovlasti, može da se obrati povereniku iz svog mesta, mesne zajednice kako bi volonteri u njegovo ime podigli penziju ili može da pozove kol centar Štaba za Vanredne situacije 026/516-206 i 026/516-216


Spisak banka i kontakti u ekspoziturama na teritoriji opštine Velika Plana:
Komericijalna banka a.d. 026/4155 146, 4155 147
Kredit Agrikol   026/541 020, 515-235
Erste banka a.d. 026/540 270, 540 260
Banka Inteza a.d 026/514-756, 514 753
Poštanska štedionica a.d 026/4155 072, 4155 073
Vojvođanska banka s.d.  0800/232-322
OTP banka Srbija a.d. 026/540 840/ 540 841

Obrasce penzioneri, odnosno oni koje će da ovlaste, mogu da preuzmu preko linka:
http://www.velikaplana.rs/e-uprava/oglasna-tabla

Skorašnji članci