Blagajna EPS-a u Nemanjinoj radi, a tu je i uputstvo za elektronsko plaćanje

SMEDEREVO, 24. mart 2020 -ccccc

U skladu sa zaklјučkom Vlade Srbije, svi poslove koji su se obavlјali u neposrednom kontaktu sa korisnicima usluga, u narednom periodu će se obavlјati putem pisane ili elektronske pošte, ili telefonskim putem. Podnesci građana u pisanom obliku ili putem elektronske pošte, preuzimaće se u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

Prijem podnesaka putem elektronske pošte obavlјaće se preko adrese prigovori.sd@eps.rs.

Podneske u pisanom obliku gu se poslati na adresu EPS-ove upravne zgrade, ul. Šalinačka br. 60, 11300 Smederevo.

Na telefone dispečerske službe 026 613 592 i 026 623 594 korisnici od 00 do 24 časa mogu da prijavei kvarove na elektrodistibutivnoj mreži, a takođe i da se informišu o procenjenom trajanju prekida u napajanju električnom energijom.

Informacije o planiranim isklјučenjima mogu se pronaći na adresi: http://www.edcentar.com/vesti/najave.php

Za sva ostala pitanja, korisnicima su na raspolaganju sledeći telefoni: 026 634 – 463, 026 634-460 i 026 634 -462 za fizička lica, kao i 026 634–452 za pravna lica.

Plaćanje računa takođe može se obaviti i putem digitalnih servisa (e-banking, m-banking) kao i na šalterima JP Pošta Srbije i poslovnih banaka.

Uvid u račun može se ostvariti preko portala:  http://www.edcentar.com/edportal/

Pošto nam je prioritet bezbednost, kako naših zaposlenih tako i naših korisnika, u obavezi smo da preduzmemo ovu meru, navodi se u saopštenju EPS-a.

Uz ovo, dostavljeno je i uputstvo za elektronsko plaćanje (e-banking / m-banking)

Podatke sa Vašeg računa, potrebno je uneti u aplikaciju na sledeći način:

  1. Platilac (Vaše ime i prezime, kao i adresa)
  2. Primalac (JP EPS Beograd, 11000 Beograd)
  3. Tekući račun primaoca (845-468849-50)
  4. Iznos koji želite da uplatite
  5. Broj modela (97)
  6. Šifra plaćanja (289)
  7. Poziv na broj (prepisati sa računa, ukoliko nemate račun upisati ED broj)
  8. Svrha uplate (Uplata po računu)

Skorašnji članci