Zaštita zasada jabuka

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. mart 2020 – Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zelenih listića do 5 milimetara iznad ljušture pupoljka.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia Amylovora), bolesti grana i stabla (Nectria Galligena, Botryosphaeria spp, Neofabrea spp.) i drugog, preporučuje se izvođenje preventivnog tretmana, preparatima na bazi bakra:

BAKARNI OKSIHLORID 50 – u koncentraciji od 0,5% ili CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji od 0,35% u kombinaciji sa fungicidom GALOFUNGINT u koncentraciji 0,1%.

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata koji prezimljavaju u formi jaja ili u različitim fazama razvoja larve (crvena voćna grinja, štitaste vaši, lisne vaši, mrazovci i dr.) treba upotrebiti preparate GALMIN u koncentraciji 2-3% + CIPKORD 20 EC u koncentraciji 0,03% ili KONZUL u koncentraciji 0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci