Podsticaji za elektrifikaciju poljoprivrednih površina

14. mart 2020 – Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je juče javni poziv za podršku elektrifikaciji polja, investicije u nabavku kablova i ostale prateće opreme, pripremu terena i priključka na elektro mrežu. Podsticaji su u procentualnom iznosu od 90 posto vrednosti prihvatljive investicije, a najviši ukupni iznos podsticaja koji može da se ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara, objašnjeno je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.
Pravo na podsticaje mogu da ostvare oni koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo ili zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci