Objavljen konkurs za dodelu finansijske pomoći učenicima i studentima

SMEDEREVO, 13. mart 2020 – Komisija za izbor korisnika i raspodelu sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva raspisala je danas javni poziv za dodelu finansijske pomoći učenicima I studentima na teritoriji grada Smedereva.

Za školsku 2019/2020. godinu biće dodeljeno 25 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola, 5 srednjoškolcima sa invaliditetom, 45 studentima i 5 studentima sa invaliditetom:

a) 15 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 4.00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

b) 10 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola II, III i IV razreda, koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

v) 5 finansijskih pomoći učenicima srednjih škola sa invaliditetom, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom.

g) 30 finansijskih pomoći studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 d) 15 finansijskih pomoći studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00 i koji ispunjavaju i druge kriterijume utvrđene opštim uslovima  Odluke, kao i za studente prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, koji  su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

 đ) 5 finansijskih pomoći studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija, kojima je utvrđen stepen invaliditeta od strane nadležnog organa i koji ispunjavaju i opšte kriterijume utvrđene  Odlukom.

Uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć i  konkursna dokumentacija mogu se dobiti na šalteru 07 Gradskog uslužnog centra, telefon je 672-724, lokal 1847, a prijave sa potpunom dokumentacijom predaju se na pisarnici Gradske uprave Grada Smedereva. Konkursna dokumentacija se može preuzeti i sa zvanične internet stranice Grada Smedereva www.smederevo.org.rs

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

Skorašnji članci