Nastavak rekonstrukcije Vile Zlatni breg, na redu plato i staze

BEOGRAD/SMEDEREVO, 13. mart 2020 – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa raspisala je javnu nabavku za nastavak rekonstrukcije u kompleksu Vile Zlatni breg, poznate i kao Vila Obrenovića na Plavincu. Radovi obuhvataju rekonstrukciju pristupnog platoa i staza ispred i oko Vile, kao i njihovo povezivanje sa promenadom, rekonstrukciju bočnog stepeništa i staza od izvedenog stepeništa do bočne ivice objekta.

Prema uslovima javnog poziva, izvođač radova je dužan da ih završi u roku od 60 dana. Konkursna dokumentacija može da se preuzme se sa portala javnih nabavki i sa internet stranice naručioca: www.uzzpro.gov.rs. Rok za dostavljanje ponuda je 14. april 2020, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana, od dana otvaranja ponuda.

Foto: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Skorašnji članci