Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Smedereva

SMEDEREVO, 7. mart 2020 – Gradska uprava Smedereva saopštila je da je izložila na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva u vezi sa raspisivanjem lokalnih i parlamentarnih izbora, koji su zakazani za 26. april.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Smedereva izložen je  u sedištu Gradske uprave  , Omladinska broj 1 – kancelarija broj 70, svakog radnog dana  od  7 i 30 do 15 i 30.

Uvid u deo biračkog spiska za područje grada Smedereva, vrši se u Gradskoj upravi Smederevo, putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska, građani sa prebivalištem na teritoriji  grada Smedereva, građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem  na teritoriji  grada Smedereva, mogu podneti Gradskoj upravi, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno  zaključno sa 10. aprilom 2020. godine.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne  Skupštine Republike Srbije,   podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak, da će na predstojećim izborima glasati prema mestu svog boravišta u zemlji (izabarano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.            

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!