Konkurs za obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

BEOGRAD, 3. mart 2020 – Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je u toku konkurs za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, na koji zainteresovani mogu da se prijave zaključno sa 20. martom. Po dva polaznika traže se za Vatrogasno-spasilački batalјon u Smederevu i Vatrogasno-spasilačko odelјenje u Velikoj Plani.

Pravo učešća na konkursu imaju oni koji ispunjavaju sledeće uslove:

1)  da su državljani Republike Srbije;

2) da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;

3) da nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4) da imaju završenu srednju školu;

5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6) da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7) da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Pravo učešća imaju i oni koji imaju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položili vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od godinu i po dana od momenta završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Foto/ilustracija: MUP Srbije

Skorašnji članci